Em Rûdanên ku li dijî musilmanan rû didin tomar û belege dikin.

Ma gelo, êrîşek an cîwazîkirinek, ji yên ku li dijî musilanan têne kirin, li we hatiye kirin an we dîtiye? Rûdanê bidin ragihandin- Nijadperstiya li dijî musilmanan dîtbar/xuya bikin!